குரும்பசிட்டி ஆலயங்கள் ........
குரும்பசிட்டி கிராமத்தின் புகழ்காத்த கிராமப்பெரியார்கள் ...

குரும்பசிட்டி அருள்மிகு சித்திவிநாயகர் தேவஸ்தானம்

மஹோற்சவ விஞ்ஞாபனம் 2018